Warto wiedzieć, czym jest Certyfikat rezydencji podatkowej dla osób fizycznych i prawnych. Znajomość tego terminu jest przydatna, ponieważ Certyfikat rezydencji podatkowej uznawany jest za jeden z najważniejszych elementów określających finansowe powiązanie konkretnego podmiotu z danym krajem. To dokument, który jednoznacznie wskazuje, w jakim państwie osoba lub firma zobligowana jest do uiszczania zobowiązań podatkowych.

Prawo podatkowe w Polsce i na świecie

Przymus płacenia podatków to obowiązek scedowany na każdego mieszkańca danego kraju, który osiąga dochód (przychód). W każdym państwie funkcjonują inne przepisy podatkowe i dotyczące zasad opodatkowania, dlatego też do kwestii tej należy podchodzić indywidualnie. Warto pamiętać, że w zależności od rezydencji podatkowej, obowiązki podatkowe nałożone na podatnika, różnią się od siebie.

Certyfikat rezydencji podatkowej jest określeniem, które znajduje się w licznych polskich ustawach. Przede wszystkim tej o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Jest to jedno z podstawowych pojęć w zakresie nie tylko prawa krajowego, ale również międzynarodowego.

Kraj rezydencji podatkowej nie stanowi tylko wymiaru symbolicznego, ale przede wszystkim ma znaczenie praktyczne. Oznacza on miejsce regulowania swoich zobowiązań podatkowych.

Czym jest Certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej jest zaświadczeniem o miejscu zamieszkania osoby bądź siedziby firmy na potrzeby rozliczeń podatkowych. Certyfikat rezydencji podatkowej określa, w którym państwie powstaje nieograniczony obowiązek regulowania podatków.

Warto pamiętać, że organem uprawnionym do wydania Certyfikatu rezydencji podatkowej jest organ krajowej administracji podatkowej danego państwa, w którym podatnik posiada siedzibę swojej firmy bądź aktualnie zamieszkuje. Jedną z najważniejszych funkcji, jaką pełni Certyfikat rezydencji podatkowej, jest walka z nieuczciwymi praktykami oraz nadużywaniem przepisów w zakresie unikania obowiązku podwójnego opodatkowania.

Przepisy polskiego prawa jednoznacznie wskazują, że osoby fizyczne, które zamieszkują na terenie Polski, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi opodatkowania. Oznacza to, że całość osiąganych dochodów, nawet z zagranicznych źródeł, musi być opodatkowana na mocy przepisów podatkowych obowiązujących w Polsce.

Zasady wydawania certyfikatu rezydencji podatkowej

Prawo podatkowe w Polsce uznaje, iż posiadanie polskiej rezydencji podatkowej oznacza, że osoba przebywa na terenie RP dłużej niż 183 dni w roku, a także posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych. W przypadku przebywania na stałe poza granicami RP, osoba ta może uzyskać zagraniczny Certyfikat rezydencji podatkowej, przynależny do konkretnego kraju.

Certyfikat rezydencji podatkowej w danym kraju można uzyskać zasadniczo wówczas, gdy przebywa się na stałe w tym kraju. Oznacza to, że podatnik, który ma zamiar dopiero wyemigrować z Polski, nie może wnioskować na przyszłość o rezydencję w kraju, w którym dopiero co będzie mieszkać i pracować. W Polsce Certyfikat rezydencji podatkowej przyznawany jest przez właściwy urząd skarbowy. Dzieje się to na podstawie wniosku umotywowanego przez podatnika.

Certyfikat rezydencji podatkowej jest ważnym dokumentem potwierdzającym, w którym państwie powstaje obowiązek rozliczania się z osiąganych dochodów. Dzięki temu zaświadczeniu można uniknąć problemu podwójnego opodatkowania.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19920210086/U/D19920086Lj.pdf

źródło: Bttp.pl – doradztwo podatkowe

Pozycjonowanie stron Warszawa

Comments are closed.

You may also like