Instalacje sprężonego powietrza są podstawowym elementem układów pneumatycznych. Kluczowe dla ich efektywnego działania jest właściwe zaprojektowanie systemu uwzględniające najważniejsze parametry techniczne medium roboczego.

Instalacje sprężonego powietrza powinny spełniać parametry bezpieczeństwa konstrukcji, bhp oraz użytkowania. Muszą również gwarantować utrzymanie optymalnych warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do instalacji pneumatycznej. Warto również, aby dla utrzymania konkurencyjności prowadzonej działalności, charakteryzowały się energooszczędnością.

Do projektowania instalacji pneumatycznych najczęściej zatrudniani są projektanci od systemów sanitarnych. Jednakże warto pamiętać, że systemy pneumatyczne wymagają szerszego podejścia uwzględniającego zapotrzebowanie poszczególnych urządzeń, utrzymującego odpowiednie parametry techniczne medium, w tym ciśnienie, ilość, przepływy.

Szczególne znaczenie przy projektowaniu instalacji sprężonego powietrza ma uwzględnienie jej wymiaru energetycznego. Wytwarzanie skompresowanego gazu jest drogie – z przetwarzania jednostki prądu w toku sprężania uzyskuje się 15-18% energii skompresowanego medium. Dlatego też najważniejszym faktorem projektu powinno być skupienie się na maksymalnej wydajności i zoptymalizowaniu wszystkich elementów instalacji do wymaganej wydajności systemu. Warto podkreślić, że każdy proces produkcyjny wymaga podejścia indywidualnego w zakresie projektowania. Pozwala to na uwzględnienie konkretnych parametrów, które w efekcie przyczynią się do wydajnej pracy całego systemu.

Co trzeba wziąć pod uwagę projektując instalację sprężonego powietrza?

Optymalne funkcjonowanie instalacji sprężonego powietrza wymaga spełniania podstawowych parametrów technicznych, które zapewnią właściwe działanie całego systemu. Należą do nich ilość, jakość, ciśnienie robocze oraz zużycie w czasie skompresowanego gazu.

Instalacje sprężonego powietrza składają się z kompresorów, osuszaczy, zbiorników ciśnieniowych, rurociągów oraz urządzeń końcowych będących odbiornikami medium. Przy projektowaniu istotna jest zarazem ilość wytwarzanego sprężonego powietrza uzależniona od liczby urządzeń końcowych, jak i jego ciśnienie. Znajomość tych dwóch ostatnich umożliwia dobór urządzeń odpowiedzialnych za produkcję skompresowanego gazu – kompresorów. Znaczenie dla efektywności energetycznej systemu będzie miało również zużycie gazu w jednostce czasu. Znając ten parametr projektant wskaże najlepsze rozwiązania w zakresie kompresorów stało- lub zmienno-obrotowych, a także może zaproponować zastosowanie zbiorników buforowych o dostosowanej do potrzeb objętości.

Innym parametrem koniecznym przy projektowaniu systemu jest uprzednie wskazanie jakości sprężonego powietrza. Wymagania w zakresie klasy czystości skompresowanego gazu są uzależnione od branży przemysłu i wymagają zastosowania urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza (osuszaczy, filtrów) o różnych parametrach technicznych. W przypadku szczególnie wymagających branż typu spożywcza, farmaceutyczna czy medyczna konieczne może okazać się zastosowanie sprężarek bezolejowych.

Rurociągi – niedoceniany element instalacji

Tak jak w przypadku urządzeń znajdujących zastosowanie w systemach sprężania powietrza, tzn. kompresorów, osuszaczy, rodzaju filtrów czy zbiorników ciśnieniowych dobór jest oczywisty, tak zaprojektowanie rurociągów może stanowić wyzwanie dla projektanta. Kluczowym parametrem jest dostosowanie średnicy rur, które zapewnią optymalny przepływ i ciśnienie medium roboczego. Znaczenie ma tutaj także rodzaj zastosowanych materiałów minimalizujących tarcie oraz ograniczona liczba miejsc zmiany kierunku przepływu. Warto także stosować rury, które są odporne na korozję, co zapobiega wtórnemu zanieczyszczeniu sprężonego powietrza. Istotne jest także zastosowanie połączeń, które zapewnią maksymalną szczelność układu. Warto nadmienić, że system powinien być tak zaprojektowany, aby spadek ciśnienia od sprężarki do najbardziej oddalonego punktu odbioru nie był wyższy niż 0,1 bar.

Pozycjonowanie stron Warszawa

Comments are closed.

You may also like