Regularnie przeprowadzane okresowe przeglądy budynków użytkowych to obowiązek dotyczący ich właścicieli i zarządców, który ma nam zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania domu. Jeżeli nie dostosujemy się do tych wymogów, nie będziemy mogli mieć pewności, że budynek, który zamieszkujemy, jest wolny od wszelkiego rodzaju uszkodzeń i awarii instalacji. Brak przeglądu budynku skutkuje jednak nie tylko obniżeniem poczucia bezpieczeństwa jego użytkowników. Niewywiązanie się z obowiązku weryfikacji stanu technicznego budynku wiąże się także z karą grzywny. Z kolei w przypadku jakiejkolwiek usterki spowodowanej czynnikami zewnętrznymi brak przeglądu domu uniemożliwi nam uzyskanie odszkodowania za poniesione szkody.

Obowiązkowy przegląd techniczny domu – terminy

Art. 62 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) przewiduje, że właściciel lub zarządca domu jednorodzinnego jest zobligowany do wykonania obowiązkowego przeglądu budynku:

  • raz w roku (przegląd budynku roczny)
  • raz na 5 lat (przegląd budynku pięcioletni)
  • co pół roku (w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m2 i budynków o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m2).

Przegląd techniczny domu – zadania rzeczoznawcy budowlanego

Raz w roku, podczas obowiązkowego rocznego przeglądu technicznego domu, ekspert w dziedzinie budownictwa musi ocenić aktualny stan techniczny budynku oraz sprawdzić działanie instalacji zamontowanych w budynku. Zwłaszcza powinny to być instalacje gazowa i elektryczna, a także wszystkie przewody wentylacyjne, spalinowe, dymowe i ujścia kominowe. Oprócz tego rzeczoznawca budowlany podczas rocznego przeglądu budynku mieszkalnego musi zweryfikować podczas oględzin stan ogólny domu, czyli stabilność konstrukcji nośnej całego budynku, a także jego poszczególnych elementów, w tym obligatoryjnie dachu i ścian, a także podpiwniczenia.

 Z kolei raz na pięć lat rzeczoznawca budowlany dokonujący przeglądu budynku musi zwrócić uwagę na wszystkie urządzenia w zakresie ich sprawności i przydatności połączeń instalacji, osprzętu, uziemienia i zabezpieczeń od porażeń. Przegląd pięcioletni obowiązkowy dotyczy zwłaszcza instalacji elektrycznej, instalacji piorunochronnej, instalacji wentylacyjnej i urządzeń chłodniczych, a także ogólnego stanu technicznego domu.

Przegląd techniczny budynku doraźny – kiedy wykonać i co sprawdzić?

 Przeglądy techniczne budynku mieszkalnego muszą być przeprowadzane regularnie i przede wszystkim z myślą o naszym bezpieczeństwie. Żeby mieć pewność, że badanie stanu technicznego zostało wykonane należycie, powinniśmy w tym celu zatrudnić wykwalifikowanego specjalistę w dziedzinie budownictwa, który zadba o to, żeby oględziny nieruchomości i ekspertyza budowlana były miarodajne i rzetelne. Pamiętajmy jednak, że oprócz obowiązkowych przeglądów technicznych budynków mieszkalnych, które są określone ustawą, możemy stanąć przed koniecznością wykonania dodatkowych badań. Doraźny przegląd techniczny domu dotyczy zwłaszcza sytuacji, w których doszło do niespodziewanego uszkodzenia lub naruszenia konstrukcji budynku lub jego części w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych czynników zewnętrznych. Chodzi tu przede wszystkim o: silne wiatry, intensywne opady deszczu i podtopienia, powódź, wyładowania atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary i wstrząsy sejsmiczne. Jeżeli podczas wystąpienia któregokolwiek z tych czynników doszło do naruszenia struktury budynku lub uszkodzenia którejś z jego części, dla własnego bezpieczeństwa jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia przeglądu technicznego. Z podobnym problemem będziemy mieli do czynienia w przypadku zauważenia uszkodzeń budynku spowodowanych błędami budowlanymi – w tym przypadku przegląd domu i ekspertyza budowlana przygotowana przez rzeczoznawcę budowlanego będą dodatkowo pomocne w uzyskaniu należnego nam odszkodowania od wykonawcy.

Bez przeglądu technicznego budynku nie dostaniesz odszkodowania!

 W przypadku wykrycia uszkodzeń budynku mieszkalnego, które zostały spowodowane czynnikami niezależnymi od nas, mamy prawo do dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela. Musimy jednak pamiętać, że bez aktualnego przeglądu okresowego domu nie będziemy mogli dochodzić swoich praw. Dzieje się tak, ponieważ przegląd stanu technicznego nieruchomości jest naszym obowiązkiem, z którego firmy ubezpieczeniowe – w przypadku zajścia okoliczności kwalifikujących nas do wypłaty odszkodowania – skutecznie nas rozliczają podczas czynności weryfikujących dokumenty. Ubiegając się o odszkodowanie z tytułu uszkodzeń mechanicznych i naruszenia konstrukcji budynku mieszkalnego, musimy zatem przedłożyć w towarzystwie ubezpieczeniowym ważny dokument od rzeczoznawcy budowlanego. Bez niego ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania.  

Pozycjonowanie stron Warszawa

Comments are closed.

You may also like